09/06/2016

Quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá

Ngày 27/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định  49/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Theo đó một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính đã được sửa đổi, cụ thể:

– Đối với lĩnh vực giá: Nghị định đã bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm không kết chuyển hoặc kết chuyển quỹ bình ổn giá không đúng theo quy định; bổ sung xử phạt đối với hành vi kê khai giá, đăng ký giá không đầy đủ nội dung, không đúng thời hạn theo quy định; đồng thời Nghị định cũng quy định tăng mức phạt đối với hành vi không niêm yết hoặc niêm yết không rõ ràng từ phạt cảnh cáo lên 500.000 đến 1.000.000 đồng và bổ sung một điều quy định mới về các hành vi vi phạm về việc xây dựng, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về giá, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

– Đối với lĩnh vực phí, lệ phí, hóa đơn: Nghị định đã quy định tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định công khai chế độ thu phí, lệ phí lên từ 2.000.000 đến 5.000.000 (trước đây là 1.000.000 đến 3.000.000); sửa đổi mức phạt, và bổ sung hình thức xử phạt bổ sung đối với các hành vi thu phí, lệ phí không đúng mức phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; đặc biệt Nghị định đã bổ sung thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND các cấp, theo đó:

 

duan

Chủ tịch UBND cấp xã có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 5 Điều 33, Khoản 6 Điều 34, Khoản 8 Điều 35, Khoản 4 Điều 36, Khoản 3 Điều 37 và Khoản 6 Điều 38 của Nghị định 109/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 49/2016/NĐ-CP).

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 5 Điều 33, Khoản 6 Điều 34, Khoản 8 Điều 35, Khoản 4 Điều 36, Khoản 3 Điều 37 và Khoản 6 Điều 38 của Nghị định 109/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 49/2016/NĐ-CP).

Văn bản pháp luật Related